Ruotsin tilastokeskuksen tekemän tuoreen laskennan mukaan ruotsinsuomalaisia on noin 440.000 henkeä. Tilastokeskuksen laskennassa on huomioitu kaikki Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset, Suomessa syntyneet ja ne joiden vanhemmista vähintään toinen on syntynyt Suomessa. Tilastosta puuttuvat esim. Ruotsissa syntyneiden ja Ruotsin kansalaisuuden saaneiden lapset, siis kolmannen polven suomalaiset, jotka edelleen ovat ja tuntevat itsensä suomalaisiksi. Ruotsin suurimpia suomalaisalueita ovat Tukholma ja Göteborg joissa asuu yhteensä noin 70.000 ruotsinsuomalaista.